• Sağlık Bilgisi 2 – Test 4Soru 1
I 20 yaşından önce
II 35 yaşından sonra
III 1.doğumdan sonra
Annenin yukarıdaki durumlardan hangisinde olması, doğumlarda anne ve bebek ölümlerini arttırır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Gebeliğin aşağıda verilen hangi aylarında, düşük olma olasılığı daha yüksektir?

A) 3.
B) 5.
c) 6.
D) 9.

Soru 3
I Mikropsuzdur.
II Vücut proteinlerine dönüşür.
III Bağışıklık maddeleri içerir.
Yukarıdakilerden hangileri anne sütünün özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
I Gebelikte annenin radyasyon etkisi altında kalması
II Doğum sırasında bebeğin anne karnında oksijensiz kalması
III Gebelikte annenin sigara ve bağımlılık yapan maddeleri kullanması
Gebelik dönemini etkileyen yukarıdaki faktörlerden hangileri doğacak bebeğin beyninde kalıcı hasarlara yol açabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi 6 aylık bebeğin bedensel yetenekler ve zihinsel gelişim özelliklerinden değildir?

A) Destekle oturabilir.
B) Elinden tutulunca yürür.
C) Yabancıları, tanıdıklarından ayırabilir.
D) Alt çenede ilk kesici dişleri çıkar.

Soru 6
Gebe kadın gebeliği süresince yeterli ve dengeli beslemek zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yeterli ve dengeli beslenmenin amaçlarından değildir?

A) Vücudundaki mineral depolarını dengede tutmak
B) Gebe kadının fazla kilo almasını sağlamak
C) Anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak
D) Kendi fizyolojik gereksinimlerini (enerji ve besin öğelerini) karşılamak

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, zatürre hastalığı açısından riskli gruplar içerisinde değildir?

A) Prematüre bebekler
B) Kronik hastalığı olan çocuklar
C) Bağışıklık sistemi güçlü olanlar
D) Sigara dumanına maruz kalan çocuklar

Soru 8
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, kirli ve mikroplu, içme ve kullanma sularından oluşur?

A) Tifo
B) Obezite
C) Guatr
D) Down Sendromu

Soru 9
Bir bulaşıcı hastalık etkeninin vücuda girmesiyle hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süreye ne ad verilir?

A) Prion
B) Portör
C) Kuluçka süresi
D) Bulaşma süresi

Soru 10
Mikroorganizmaların salgıladığı zehirli maddelerin, sebep olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grip
B) Kolera
C) Tetanos
D) Amipli dizanteri

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları içerisinde yer almaz?

A) Yerlere tükürülmemeli
B) Peynir yapıldıktan sonra bekletilmeden tüketilmeli
C) Pastörize edilmiş sütler tüketilmeli
D) Öksürürken, aksırırken ağız kapatılmalı

Soru 12
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada, aşağıda verilenlerden hangisi sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?

A) Bağışıklama
B) Tıbbi gözlem
C) Ateş ve nabız takibi
D) Hastanın tedavi edilmesi

Soru 13
Nabız ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nabız, kalp hızının ve ritminin göstergesidir.
B) Bir dakikadaki kalp vuruş sayısı, nabızdır.
C) Nabız hızı yaşa bağlı olarak değişmez.
D) Efor sarfettikten sonra nabız artar.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer almaz?

A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
C) Yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D) İlaçla tedavinin yapılması

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarından korunmak için yapılması gerekenlerden değildir?

A) Çocuk oyun alanları mutfak dışında olmalıdır.
B) Aydınlanma gölge yapacak tarzda olmalıdır.
C) Vantilatör varsa koruma kalkanı olmalıdır.
D) Banyo tabanı kaygan olmamalıdır.

Soru 16
Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum aşağıdaki organlardan, öncelikle hangisinde hasar oluşturur?

A) Mide
B) Beyin
C) Karaciğer
D) Kalın bağırsak

Soru 17
İlkyardımcı, hasta ya da yaralının sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için, aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

A) 112
B) 154
C) 155
D) 110

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal yanık çeşitlerindendir?

A) Isı ile oluşan
B) Elektrik ile oluşan
C) Asit alkali madde ile oluşan
D) Sürtünme ile oluşan

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında risk grupları içerisinde yer alır?

A) Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar
B) Bol miktarda sıvı tüketenler
C) Mevsime uygun giyinenler
D) Direk güneş ışığında kalmayanlar

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde, dolaşım sistemi bozukluğu belirtilerindendir?

A) Bulantı
B) Bilinç kaybı
C) Nefes darlığı
D) Nabız bozukluğu

1.B 2.A 3.D 4.D 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.C 11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.B 17.A 18.C 19.A 20.D