• Sağlık Bilgisi 1 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelliliğe ait özelliklerdendir?

A) Uyumsal davranışlarda yetersizlik görülmesi
B) Genel zekâ işlevlerinin belirgin derecede normalin üzerinde olması
C) Konuşma, dikkat, düşünme gibi zihinsel işlevlerde başarı göstermesi
D) Kişinin kendi yaş grubuyla kıyaslandığında beceri, sorumluluk ve iletişim kurma gibi alanlarda ileri olması

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

A) Zehirler
B) Yapay gübreler
C) Mikroorganizmalar
D) Gıda katkı maddeleri

Soru 3
Bir yılda canlı doğan ve doğumdan sonraki 364 gün içerisinde ölen bebeklerin sayısının, bir yıldaki canlı doğum sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun da binle çarpılmasıyla bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaba doğum hızı
B) Bebek ölüm hızı
C) Kaba ölüm hızı
D) Ana ölüm hızı

Soru 4
I. Yaşam süresini
II. Ülke ekonomisini
III. Hayat standardını Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması, yukarıdakilerden hangilerini olumlu yönde etkiler?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Vücudun boy, hacim ve kütle yönünden ölçülebilen artışına ne ad verilir?

A) Gelişme
B) Büyüme
C) Öğrenme
D) Olgunlaşma

Soru 6
Kişinin çevresindeki diğer kişilerle sosyal ilişkiler kurması sonucu, içinde bulunduğu toplumun kültürüne, ilke ve değerlerine yönelik davranışlar kazanma sürecidir.
Bu cümlede tanımı yapılan gelişim çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal gelişim
B) Bilişsel gelişim
C) Duygusal gelişim
D) Ekonomik gelişim

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, bebeklik döneminde görülen reflekslerden biri değildir?

A) Moro
B) Yutma
C) Yakalama
D) Konuşma

Soru 8
I. Kan basıncının yükselmesi
II. Kalsiyum azalmasına bağlı kramplar görülmesi
III. Hareket serbestliği ve hareket hızının azalması
Yukarıdakilerden hangileri, yaşlılık döneminde iskelet-kas sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Dayanıklılığı artırması
B) Güç ve esnekliği azaltması
C) Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltması
D) Sağlıklı kilonun sürdürülmesine yardımcı olması

Soru 10
Çok düşük enerjili diyetler, sağlığa zarar veren zayıflama yöntemlerindendir ve bu diyetlerin birçok yan etkisi vardır.
Buna göre;
I. İdrarda protein görülmesi
II. Konsantrasyon bozukluğu
III. Bazal metabolizma hızında artma
verilenlerden hangileri, çok düşük enerjili diyetlerin yan etkilerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Aşağıda ayak temizliğiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralarının nemli bırakılması
B) Ayak sağlığı için özellikle naylon çorapların tercih edilmesi
C) Ayak havlularının ellerin kurulanmasında da kullanılması
D) Çorapların günlük olarak değiştirilmesi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, diş çürümelerine neden olabilecek uygulamalardandır?

A) Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
B) Düzenli olarak dişlerin fırçalanması
C) Sularda yeterli flor olması
D) Diş ipi kullanılması

Soru 13
Sınav kaygısının fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtileri vardır.
Buna göre, verilenlerden hangisi sınav kaygısının duygusal ve bilişsel belirtilerinden biri değildir?

A) Sinirlilik
B) Huzursuzluk
C) Solunumun hızlanması
D) Düşüncelerin bloke olması

Soru 14
I. Zihinde canlandırma
II. Aşırı genellemelerden kaçınma
III. Problem çözme tekniklerini kullanma
Yukarıdakilerden hangileri, stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 15
Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki şekilde sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim ögelerindendir?

A) Göz ilişkisi
B) Yüz ifadesi
C) Vücudun duruşu
D) Mektuplara yazılanlar

Soru 16
“Kendi aranızda konuşunca arkadaşlarınızı duyamıyorum ve üzülüyorum.” cümlesiyle verilen mesaj, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

A) Ben dili
B) Sen dili
C) O dili
D) Siz dili

Soru 17
“Dumansız Hava Sahası” kapsamında kişilerin sigara bırakma kararlılığını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan ALO – - – - Sigarayı Bırakma Danışma Hattı ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunulmaktadır.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 112
B) 155
C) 171
D) 183

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, alkolün merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

A) Siroz
B) Gastrit
C) Vitamin eksikliği
D) Konuşmada zorlanma

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin solunum sistemine etkilerindendir?

A) Şaşılık
B) Öksürük
C) Kabızlık
D) Kansızlık

Soru 20
• Kişi, yaşantısını devam ettirebilmek için uyuşturucu maddeyi kullanmak zorundadır.
• Maddenin yoksunluğunda büyük sıkıntı ve problemler doğmaktadır.
• Bağımlıyı kurtarmak için ciddi bir tedavi gereklidir.
Yukarıda özellikleri verilen uyuşturucu madde bağımlılığı dönemi hangisidir?

A) Bıkma dönemi
B) Alışma dönemi
C) Doyma dönemi
D) Düşkünlük dönemi

1.A2.C3.B4.D5.B6.A7.D8.C9.B10.A11.D12.A13.C14.D15.D16.A17.C18.D19.B20.C