• Sağlık Bilgisi 1 – Test 4Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal hastalıklardandır?

A) Altıparmaklılık
B) Menenjit
C) Kabakulak
D) Kızamık

Soru 2
Ülkemizde unlu gıdalara ağırlık verilen beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi durumlar sağlığa etki eden etmenlerin hangisi içinde değerlendirilir?

A) Biyolojik
B) Kimyasal
C) Psikolojik
D) Sosyal, kültürel ve ekonomik

Soru 3
İçme sularına karıştığında zehirlenmelere yol açan inorganik madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virüs
B) Arsenik
C) Parazit
D) Bakteri

Soru 4
I Aktif bağışıklama, aşılama ile gerçekleştirilir. II Pasif bağışıklama, hazır antikorları içeren serumların kişilere verilmesi ile olur.Yukarıda bağışıklama ile ilgili verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak tedavi hizmetleri sunan merkezlerdendir?

A) Ağız ve diş sağlığı merkezleri
B) Aile planlaması merkezleri
C) Kurum hekimlikleri
D) Sağlık ocakları

Soru 6
I Yemeklerden önce ve sonra
II Dışarıdan eve gelince
III Hasta ziyaretlerinden sonra
Yukarıda verilen zamanlardan hangilerinde eller yıkanmalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7
Aşağıda yüz boyun ve koltuk altı temizliğiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İmkanımız varsa her sabah duş yapılmalıdır.
B) Burun kılları kopartılarak temizlenmelidir.
C) Yüz temizliğinde burun ve kulakta temizlenmelidir.
D) Kulak temizliğinde sivri uçlu cisimler kullanılmamalıdır.

Soru 8
I Kalp
II Böbrek
III Eklemler
Diş sağlığının bozulması, yukarıdaki vücut yapılarından hangilerinde sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili uyulması gereken kurallardan değildir?

A) Yüksek tonda ve kulaklıkla müzik dinlenilmelidir.
B) Hareketli taşıtlarda ve yüzükoyun yatarken herhangi bir şey okunmamalıdır.
C) Burun karıştırılmamalı ve burun içindeki kıllar kopartılmamalıdır.
D) Hapşırırken, öksürürken kağıt mendille ağız ve burun kapatılmalıdır.

Soru 10
I Sinüzit
II Diş çürüğü
III Şeker hastalığı
Yukarıda verilenlerden hangileri ağız kokusuna neden olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Vitamin ve mineralleri daha fazla almalıyız.
B) Besin öğelerinden yeterli miktarda almalıyız.
C) Bütün besin öğelerinden ihtiyacımızdan fazla miktarda almalıyız.
D) Sadece protein ve karbonhidratlarla beslenmeliyiz.

Soru 12
Çocuklar okulda veya evde dinlenirken ve ders çalışırken açlık hissettiğinde, tüketmek için aşağıdaki besinlerden hangilerini tercih etmelidir?

A) Cips gibi yağlı ve tuzlu besinleri
B) Taze sıkılmış meyve sularını
C) Şeker ve şekerli besinleri
D) Gazlı içecekleri

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akciğer hastalıklarına yol açabilir?

A) Kirli hava ve sigara dumanı
B) Spor ve beden eğitimi
C) Yeterli uyku ve dinlenme
D) Dengeli ve yeterli beslenme

Soru 14
Çocukların aileden uzaklaşmaya başlayıp, arkadaşlık ilişkileri kurarak gerçek anlamda ilk kez sosyalleşmeye başladıkları yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 – 3
B) 3 – 6
C) 6 – 12
D) 12 18

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sporun, ergenlik dönemindeki gençte sağladığı katkılardan değildir?

A) Toplumla uyumlu olması
B) Kendi yeteneklerinden haberdar olması
C) Kendini güvensiz ve yetersiz hissetmesi
D) Bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılması 53

Soru 16
I Rehber öğretmeni
II Sınıf öğretmeni
III Okulun kantin görevlisi
Öğrenci okul yaşamında karşılaştığı psikolojik sorunlarda yukarıdakilerin hangilerinden yardım istemelidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Sağlığa zararlı alışkanlıklarda, küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içinde artırma gereksinimine ne ad verilir?

A) Tolerans gelişimi
B) Fiziksel bağımlılık
C) Yoksunluk sendromu
D) Psikolojik bağımlılık

Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde kişinin sigara kullanımına başlama riski en azdır?

A) Örseleyici yaşam öyküsü olanlarda
B) Yakın arkadaşları ve ailesi sigara içenlerde
C) Sigara içilen ortamlardan uzak duranlarda
D) Ağır çalışma koşullarına sahip olanlarda

Soru 19
I İçerisinde alkol olan içeceklerin kullanımı bağımlılık yapabilir. II Az miktarda sürekli ve zaman içerisinde artan dozda alkol alımı bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir.Yukarıda alkol bağımlılığı ile ilgili olarak verilenler için ne söylenir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 20
Karaciğerde görülen, oluşmasında alkol ile uyuşturucu maddelerin de etkili olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kangren
B) Gastrit
C) Ülser
D) Siroz

1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.D 9.A 10.D 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.C 20.D