• Girişimcilik 2 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen faktörlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

A) İş gücü
B) Finans
C) Üretim
D) Personel

Soru 2
Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

A) Yardımcı araçlar
B) Yatırım donatım malları
C) Üretim gereçleri ve malları
D) Hammaddeler

Soru 3
“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamına girer?

A) Yapanlar açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Amaçlar açısından
D) Reklam içeriği açısından

Soru 4
Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

A) Kartel
B) Holding
C) Tröst
D) Konsorsiyum

Soru 5
Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 8000
B) ISO 9000
C) ISO 14000
D) ISO 22000

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) İthalatın artmasını sağlar.
B) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
C) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
D) Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

A) Askeri tehlike
B) Sermaye faizi
C) Personel giderleri
D) Sosyal kültürel şartlar

Soru 8
Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Arz
B) Talep
C) İstek
D) Piyasa

Soru 9
Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

A) Sanayi işletmeleri
B) Kiralama işletmeleri
C) Ticaret işletmeleri
D) Finans işletmeleri

Soru 10
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın saygı ihtiyacından sonra ortaya çıkacak ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik
B) Başarma
C) Fizyolojik
D) Sevgi ve ait olma

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

A) Ürün ve marka franchisingi
B) Uluslararası franchising
C) Ulusal franchising
D) Patent franchisingi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

A) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
D) Araştırma giderlerini artırmak

Soru 13
Mal ya da hizmetleri bireysel ihtiyaçları için alanlara “son tüketici” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

A) Normal insanlar
B) Fabrikatörler
C) Girişimciler
D) Robotlar

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

A) Ticaret işletmeleri
B) Özel işletmeler
C) Kamu işletmeleri
D) Yabancı sermayeli işletmeler

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan değildir?

A) İşletmenin pozisyonunu gösterir.
B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
D) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

A) Kooperatifler
B) Özel bütçeli işletmeler
C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
D) Özerk bütçeli devlet işletmeleri

Soru 17
Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

A) Türkiye Halk Bankası
B) Ziraat Bankası
C) Türk Eximbank
D) Sümerbank

Soru 18
İnternet girişimciliğinde paranın yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

A) Çek
B) Senet
C) Kredi kartları
D) Hazine bonoları

Soru 19
Türk Ticaret Kanunu’na göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

A) İşletmeci
B) Tacir
C) Müdür
D) İşçi

Soru 20
Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) Projenin yöre için önemi
C) Üretimin temel süreçleri
D) Girişimin sağlayacağı kâr

1.A2.C3.A4.B5.C6.A7.C8.B9.C10.B11.D12.B13.A14.A15.B16.A17.A18.C19.B20.D