• Girişimcilik 1 – Test 4



Soru 1
Karşılandığı zaman zevk ve haz veren, karşılanmadığında ise acı ve üzüntüye neden olan duygulara ne ad verilir?

A) Ekonomi
B) Tercih
C) İhtiyaç
D) Hizmet

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ihtiyaçlardan biridir?

A) Yeme
B) Giyinme
C) Barınma
D) Kitap okuma

Soru 3
İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan üretimin gerçekleştirilmesi için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A) Hizmet
B) Sermaye
C) Emek
D) Girişimci

Soru 4
Satın alma gücü olan bir kişinin otomobil almak istemesi aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Arz
B) Piyasa
C) Talep
D) Fiyat

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin temel kavramlarından biri değildir?

A) Risk alma
B) Ekonomik olma
C) Öncü olma
D) Yenilikçi olma

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yöneticinin özelliklerinden biridir?

A) Her türlü riski göze almalı
B) Sorumluluk almaktan kaçınmalı
C) İşini ve çalışanlarını iyi tanımalı
D) Grup çalışmalarına karşı olmalı 77

Soru 7
İnsanların yarattığı değerlerle ülkelerin zenginliklerinin nasıl ortaya çıktığını; bunların ülkeler ve insanlar arasında nasıl bölüşüldüğünü inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomi
B) Tarih
C) Sosyoloji
D) Coğrafya

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir liderin başlıca özelliklerinden biri değildir?

A) Lider ekip kurandır.
B) Lider sorgulayandır.
C) Lider etkileyendir.
D) Lider yargılayandır.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlardan biridir?

A) Kadınların girişimciliğini engelleyen yasal düzenlemeler
B) Kadınların eğitim düzeylerinin düşük olması
C) Kadının ev dışında çalışmasına olumlu bakılmaması
D) Kadın girişimcilerin teknolojiyi kullanamamaları

Soru 10
Ekonomik, ideolojik ve siyasal ön yargıları hiçe sayarak kendi projelerini kabul ettirmeyi başaran ve uygulamaya taşıdığı “Sosyal Girişimcilik” kavramı ile 2006 Yılı Nobel Barış ödülünü kazanan ekonomi profesörü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grameen Bankın
B) Florence Nightingale
C) Muhammad Yunus
D) Marco Polo

Soru 11
Sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşitliği ortadan kaldırır.
B) Ekonomik kalkınmayı sağlar.
C) Yeni ürün ve hizmetler sunar.
D) Sosyal sermaye oluşturur.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kendi işini kurmanın avantajlarından biri değildir?

A) Bağımsız çalışmayı sağlar.
B) Liderlik yapma şansı verir.
C) Fikirleri uygulama olanağı sağlar.
D) Yüksek kazanç elde etme olasılığı yoktur.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliği teşvik eden faktörlerden biridir?

A) Vasiyet
B) Dış baskılar
C) Emek
D) Eğitim ve güven

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken kişisel özelliklerden biridir?

A) Yönetim becerisi
B) Risk almama
C) Kararsızlık
D) Hırslı olmama

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin başarısızlığına neden olan hatalardan biridir?

A) Müşteri sayısını artırma
B) Yüksek maliyet
C) Ölçülü büyüme
D) Yeterli sermaye

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir?

A) Yönetici
B) Lider
C) Girişimci
D) Personel

Soru 17
Bir kimsenin davranış ya da kararları sonucunda kaybetme şansına maruz kalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fayda
B) Hayal
C) Risk
D) Zarar

Soru 18
Şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenileme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yenilikçilik
B) Rekabet
C) Pazarlama
D) Ticaret

Soru 19
Modern hemşireliğin kurucusu olan, ilk hemşirelik okulunu kuran ve hastane şartlarının iyileştirilmesi için mücadele eden sosyal girişimci, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eli Whitney
B) Thomas Alva Edison
C) Florence Nightingale
D) Napolyon Bonapart

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte yaratıcılığın aşamalarından değildir?

A) Kuluçka
B) Bilgi toplama
C) Değerlendirme
D) Keşfetme

1.C 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.C 10.C 11.A 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.A 19.C 20.D