• Fıkıh 2 – Test 4Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan (kılınış şartlarından) biridir?

A) Niyet
B) Setri avret
C) İstikbali kıble
D) İftitah tekbiri

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden biri değildir?

A) Veda
B) Mikat
C) Kudüm
D) Ziyaret

Soru 3
Aşağıdaki namazlardan hangisi ni cemaatle kılmak zorunlu değildir?

A) Cuma
B) Bayram
C) Cenaze
D) Teravih

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekatında okunur?

A) Tahiyyat
B) Sübhaneke
C) Besmele
D) Rabbena duaları

Soru 5
Dört rekatlık farz bir namazın ilk oturuşunda aşağıdakilerden hangisi okunur?

A) Tahiyyat
B) Zammı sure
C) Salli – Barik
D) Rabbena duaları

Soru 6
Vitir namazının üçüncü rekatında tekbirden sonra hangisi okunur?

A) Sübhaneke duası
B) Kunut duaları
C) Rabbena duaları
D) Salli – Barik duaları

Soru 7
Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

A) Hicretten iki yıl sonra
B) Hicretten altı ay önce
C) Miraç esnasında
D) Mekke’nin fethinden sonra

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi nafile bir oruçtur?

A) Kaza orucu
B) Adak orucu
C) Aşure orucu
D) Keffaret orucu

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili bir kavram değildir?

A) Fitre
B) Öşür
C) İtikaf
D) Mukabele

Soru 10
Aşağıda verilen zamanlardan hangisinde oruç tutmak tahrimen mekruhtur?

A) Muharrem ayının 10. gününde
B) Ramazan bayramının 1. gününde
C) Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde
D) Haftanın yalnız cuma gününde

Soru 11
“Yalan konuşmayı bırakmayan, yanlış davranışlardan kaçınmayan kimsenin kendini aç ve susuz bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Hadis-i Şerif)Bu hadisten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oruç, Allah rızası için tutulmalıdır.
B) Oruç tutan kişi yalan söylememelidir.
C) Oruçlu müslüman güzel davranışlar sergilemelidir.
D) Oruçlu kimse imkanlarını başkalarıyla paylaşmalıdır.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı diğerlerinden farklıdır?

A) Nakit para
B) Altın ve gümüş
C) Ticaret malları
D) Toprak ürünleri

Soru 13
Nisab kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Toprak ürünlerinden alınan zekat miktarıdır.
B) Zekatı verilecek malın artma özelliğine sahip olmasıdır.
C) Dinen zekat verebilmek için gerekli olan mali yeterlilik ölçüsüdür.
D) Bir insanın kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçlarıdır.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi zekat ve sadakanın toplumsal faydalarındandır?

A) Birlik ve beraberliği geliştirir.
B) Cimrilik ve bencillikten kurtarır.
C) Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.
D) Duygu dünyasını zenginleştirir.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

A) Farzlardan birini terk etmek.
B) Birinci rekatta okuduğu sureyi ikinci rekatta tekrar okumak.
C) Kur’an-ı, anlamı bozulacak şekilde okumak.
D) Göğsü kıbleden başka yöne çevirmek.

Soru 16
Hac ibadetinin vaciplerinden biri olan “şeytan taşlama” aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır?

A) Mina
B) Arafat
C) Müzdelife
D) Safa ve Merve

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi hem hacda hem de umrede yapılır?

A) Sa’y
B) Vakfe
C) Kurban kesmek
D) Müzdelife vakfesi

Soru 18
Çocukları dünyaya geldiğinde anne-babanın şükür için kestiği kurbana ne denir?

A) Hedy Kurbanı
B) Adak Kurbanı
C) Akika Kurbanı
D) Udhiye Kurbanı

Soru 19
“Deki; Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” (Kehf Suresi, 29. ayet) Bu ayet aşağıda verilen temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

A) Yaşama hakkı
B) İnanç hürriyeti
C) İbadet hürriyeti
D) Düşünce hürriyeti

Soru 20
İslam dini toplumu meydana getiren aileye büyük önem vermiştir. Bundan dolayı evlenmeyi teşvik etmiş, boşanmayı ise hoş görmemiştir. Bu paragraf aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Yaşama hakkı
B) Düşünce hürriyeti
C) Mülkiyet hakkı
D) Neslin korunması

1.D 2.B 3.D 4.C 5.A 6.B 7.A 8.C 9.B 10.B 11.C 12.D 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.C 19.B 20.D