• Biyoloji 8 – Test 9Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
• Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölümdür.
• Bir karakter için aynı alelden iki kopya bulunduran bireydir.
• Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına denir.
Verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Baskın karakter
B) Homozigot
C) Genotip
D) Lokus

Soru 2
İnsanda kıvırcık saç geni düz saç geni üzerine baskındır.
Buna göre homozigot kıvırcık saçlı bir kadınla düz saçlı bir erkeğin evliliği sonrası oluşabilecek F2 dölündeki genotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1 : 1
B) 3 : 1
C) 1 : 2 : 1
D) 9 : 3 : 3 : 1

Soru 3
2n = Aa BB Dd ee genotipine sahip bir hücrenin mayoz bölünme yapması sonucu aşağıdaki gametlerden hangisi oluşmaz?

A) ABDe
B) aBDe
C) ABde
D) abde

Soru 4
Bezelyelerde sarı tohum rengi geni, yeşil tohum rengi geni üzerine, düzgün tohumlu olma geni ise buruşuk tohumlu olma geni üzerine baskındır.
Buna göre heterozigot sarı – düzgün genotipli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil – düzgün fenotipli bir bezelyenin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1/4
B) 1/16
C) 3/16
D) 9/16

Soru 5
Himalaya tavşanlarında kürk rengine etki eden dört farklı alel gen vardır.
Buna göre bu tavşanlarda kürk rengi yönüyle oluşabilecek genotip çeşitleri için, olası homozigot genotiplerin, olası heterozigot genotiplere oranı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 2/3
B) 3/7
C) 1/2
D) 2/5

Soru 6
Arslan ağzı bitkisinde kırmızı çiçek rengi beyaz çiçek rengine eksik baskındır.
Buna göre iki heterozigot arslan ağzı bitkisi çaprazlanırsa, elde edilen döllerdeki fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A) ¾ kırmızı, ¼ beyaz
B) 2/4 kırmızı, 2/4 beyaz
C) ¼ kırmızı, 2/4 pembe, ¼ beyaz
D) ¼ pembe, 2/4 kırmızı, ¼ beyaz

Soru 7
I. Anne Rh (-), Baba Rh (-)
II. Anne Rh (-), Baba Rh (+)
III. Anne Rh (+), Baba Rh (-)
Verilen durumların hangilerinde kan uyuşmazlığı (Eritroblastosis fetalis) hastalığı ortaya çıkabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

Soru 8
Genotipi bilinmeyen dihibrit bir bireyin aşağıda verilen genotiplere sahip bireylerden hangisi ile çaprazlanması, yapılan çaprazlamanın kontrol çaprazlaması olduğunu gösterir?

A) AABB
B) AaBb
C) AAbb
D) aabb

Soru 9
0 kan grubuna sahip bir bireyin annesi aşağıda verilen kan gruplarından hangisine sahip olamaz?

A) AB
B) A0
C) B0
D) 00

Soru 10
2n = 8 kromozomlu dişi sirke sineğinin mayoz bölünme sonucu oluşturacağı gamet aşağıda verilenlerden hangisindeki gibidir?

A) n = 3 + Y
B) n = 3 + X
C) n = 3 + XX
D) n = 4 + X

Soru 11
Renk körlüğü bakımından hastalık genini taşıyan sağlıklı bir dişi ile, renk körü olmayan bir erkeğin evliliğinden aşağıda verilen çocuklardan hangisinin oluşması beklenmez?

A) Renk körü erkek
B) Sağlıklı erkek
C) Renk körü kız
D) Sağlıklı kız

Soru 12
I. 22 + X
II. 22 + Y
III. 22 + XX
IV. 22 + 0
Süper dişi sendromu yukarıda verilen gametlerden hangilerinin döllenmesi sonucu oluşur?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?

A) Fenilketonüri
B) Orak hücreli anemi
C) Kistik fibrozis
D) AIDS

Soru 14
Varyasyonlar kalıtsal olduğu için aşağıda verilen hücrelerden hangisini etkiler?

A) Üreme hücresi
B) Beyin hücresi
C) Böbrek hücresi
D) Epitel hücresi

Soru 15
Hardy – Weinberg kuralına göre popülasyonun kararlı (dengeli) olarak tanımlanabilmesi için,
I. Şansa bağlı çiftleşme ve döllenme olmalı
II. Gen seçilimi olmamalı
III. Mutasyon gerçekleşmemeli
özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
Bir popülasyonda homozigot baskın genotipli bireylerin frekansı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) p
B) p2
C) 2pq
D) q2

Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyonda, popülasyon dengesini bozan etmenlerden değildir?

A) Göç
B) İzolasyon
C) Doğal seçilim
D) Modifikasyon

Soru 18
I. Elektroporasyon
II. Biyolistik
III. Mikroenjeksiyon
Hayvansal hücrelerde DNA’nın hücreye aktarımı verilenlerden hangileri ile olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 19
DNA izolasyonunda kullanılan DNA enzimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Peptidaz
B) Polimeraz
C) Fosfataz
D) Restriksiyon endonükleaz

Soru 20
Aşağıda verilen bilim dalla rın dan hangisi genetik mühendisliği bilimi ile ilişkilendirilmez?

A) Biyoteknoloji
B) Astronomi
C) Biyoloji
D) Moleküler

1.A2.C3.D4.C5.A6.C7.B8.D9.A10.B11.C12.A13.D14.A15.D16.B17.D18.D19.A20.B