• Biyoloji 6 – Test 6Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi yassı kemikler grubunda değerlendirilir?

A) Uyluk kemiği
B) Kaval kemiği
C) Çene kemikleri
D) Kaburga kemikleri

Soru 2
Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi, yapısında sarı ilik kanalı ve sarı ilik bulundurması ile diğerlerinden ayrılır?

A) Kafatası kemiği
B) Omurga kemiği
C) Baldır kemiği
D) Ayak bilek kemiği

Soru 3
Huxley’in kayan iplikler hipotezine göre, çizgili bir kasın kasılması sırasında,
I. A bandının boyu kısalır
II. H bandı kaybolur.
III. Sarkomerin boyu uzar.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
I. Sarkoplazmik retikulumdan aktin ve miyozinler arasına Ca+2 salgılanır.
II. Motor sinirin akson ucundan asetil kolin salgılanır.
III. ATPaz’ın etkinliğiyle ATP’nin hidrolizi gerçekleşir.
IV. Aktin iplikler miyozin üzerinden kayar.
Çizgili bir kasın kasılması sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

A) I – III – II – IV
B) II – I – III – IV
C) III – IV – I – II
D) IV – I – III – II

Soru 5
Kasılma sırasında aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalma olur?

A) Kreatinfosfat
B) Adenozin difosfat
C) Laktik asit
D) İnorganik fosfat

Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim kanalı organlarından biri değildir?

A) Yemek borusu
B) Onikiparmak bağırsağı
C) Yutak
D) Safra kesesi

Soru 7
I. Ağız
II. Yutak
III. İnce bağırsak
Verilen organlardan hangilerinin kimyasal sindirimi gerçekleştirme görevi yoktur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 8
Aşağıdaki sindirim sistemi rahatsızlıklarından hangisi mide ve onikiparmak bağırsağının mukozasında yara oluşması durumudur?

A) Ülser
B) Gastrit
C) Ağız mantarları
D) Laktoz hassasiyeti

Soru 9
Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalp atış hızını azaltır?

A) Adrenalin
B) Tiroksin
C) Asetilkolin
D) Nöradrenalin

Soru 10
Aşağıdaki damarlardan hangisi küçük kan dolaşımı sistemine aittir?

A) Aort
B) Doku kılcalları
C) Vücut toplardamarı
D) Akciğer toplardamarı

Soru 11
Aşağıdaki damarlarda kanın akış hızı en yüksek hangisindedir?

A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Kılcal damar
D) Lenf damarı

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi doku sıvısının artması sonucu oluşan ödeme neden olmaz?

A) Kılcal lenf damarlarının tıkanması
B) Kan basıncının sürekli düşük olması
C) Kanın osmotik basıncının normalden düşük olması
D) Doku sıvısının osmotik basıncının artması

Soru 13
Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir?

A) Anemi
B) Lösemi
C) Varis
D) Kangren

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır?

A) Antikor üretimini sağlayan aşı yapılması
B) Annenin hamilelikte plasenta yoluyla çocuğuna antikor aktarması
C) Anne sütünde hazır bulunan antikorlar ile bebeğin beslenmesi
D) Hasta kişiye hastalık etkeni antikorların serum ile verilmesi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bir solunum sistemi rahatsızlığı değildir?

A) Enfarktüs
B) Vurgun
C) Amfizem
D) Pnömoni

Soru 16
I. Na, K ve Cl gibi elektrolitlerin kan plazmasındaki yoğunluklarını ayarlama
II. Üre ve ürik asitin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlama
III. Alyuvar yapımını sağlayan eritropoietin hormonunu üretme
Verilenlerden hangileri boşaltım sisteminin görevlerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Havuzcukta biriken idrar dışarı atılıncaya kadar,
I. Mesane
II. Üreter
III. Üretra
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – II – III
B) II – III – I
C) II – I – III
D) III – I – II

Soru 18
Böbreklerde gerçekleşen süzülme olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Pasif bir olaydır.
B) Bowmandan glomerulusa doğru gerçekleşir.
C) Büyük maddeler süzülemez.
D) Kan basıncı artarsa süzülme de artar.

Soru 19
Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nöroloji
B) Etoloji
C) Psikoloji
D) Nefroloji

Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan kazanılan davranışlara örnek gösterilmez?

A) Göz kapağının istemsiz kırpılması
B) Yumurtadan çıkan balığın yüzmeye başlaması
C) Solucanların uyarıldığında büzülmesi
D) Köpeğin yemek zilini duyunca salya akıtması

1.D2.C3.B4.B5.A6.D7.B 8. A 9. C 10. D 11. A 12. B 13. B 14. A 15.A 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D