• Biyoloji 4 – Test 6Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
I. Heterozigot durumda bile etkisini gösteren genlerdir.
II. Sadece homozigot durumda etkisini gösteren genlerdir.
III. Aynı karakter üzerine etki gösteren genlerdir.
Verilen tanımlar,
A) Alel gen
B) Dominant gen
C) Resesif gen terimleri ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I:b – II:a III:c
B) I:b – II:c – III:a
C) I:c – II:b – III:a
D) I:c – II:a – III:b

Soru 2
Heterozigot sarı renkli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşabilecek fenotiplerin oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? (Bezelyelerde sarı renkli olma yeşil renkli olma üzerine baskındır.)

A) ½= Sarı, ½ = Yeşil
B) ¼ = Sarı, ¼ = Yeşil
C) ¾ = Sarı, ¼ = Yeşil
D) ¼ = Sarı, ¾ = Yeşil

Soru 3
2n=Aa BB cc Dd Ee GG HH genotipine sahip bir hücrenin mayoz bölünme yapmasıyla oluşabilecek gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 8
B) 16
C) 32
D) 64

Soru 4
Heterozigot sarı – buruşuk tohumlu bezelyelerle, yine heterozigot yeşil – düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu yeşil – buruşuk tohumlu bezelye oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ( Bezelyelerde sarı renk ve düzgün tohumlu olma baskın özelliklerdir.)

A) 1/2
B) 1/4
C) 3/4
D) 3/8

Soru 5
Endülüs tavuklarında siyah tüy rengine sahip horozlarla beyaz tüy rengine sahip tavukların çaprazlanması sonucu mavi renkte civcivlerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Eş baskınlık
B) Eksik baskınlık
C) Çok alellik
D) Dominantlık

Soru 6
X kromozomu üzerinden baskın genle taşınan bir özellik için,
I. Sadece dişilerde etkisi görülür.
II. Dişiler bu özellik bakımından homozigot ya da heterozigot genotipte olabilir.
III. Dişilere bu özellik sadece annelerinden geçer.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 7
Annesinin kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi A Rh (+) bir kadınla, babasının kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi B Rh (+) bir erkeğin evliliğinden AB Rh (+) bir erkek çocuğun olma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1/16
B) 3/16
C) 3/32
D) 9/32

Soru 8
Aşağıdaki örneklerden hangisinde eşey, genotipik olarak belirlenmektedir?

A) İnsanda 2n=46 kromozomdan 2 tanesi eşey kromozomlarıdır. Eşey kromozomları XX ise dişi, XY ise birey erkektir.
B) Bonellia viridis deniz kurdu larvası bulunduğu ortamda, dişi birey yoksa dişi, eğer dişi birey varsa dişinin hortumuna yapışarak oluşan birey erkektir.
C) Arisaema japonica bitkisinde, büyük soğanlı olanlar dişi çiçek oluştururken, küçük soğanlılarda erkek çiçekler oluşur.
D) Bir salyongoz çeşidinde (Crepidula tornicata) tek başına gelişen larva dişi, ortamda dişi varsa gelişen larva erkektir.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, istenilen farklı özelliklere sahip canlıların seçilip birbirleriyle eşleştirilerek anne ve babanın beğenilen özelliklerini taşıyan bireylerin elde edilmesi yöntemidir?

A) Yapay döllenme
B) Geleneksel ıslah
C) Gen klonlaması
D) Modern biyoteknoloji

Soru 10

Yukarıdaki soy ağacında renk körlüğü bakımından hasta olan bireyler koyu simgelerle gösterilmiştir. Soy ağacındaki bilgilere göre numaralı bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak belli değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 11
Aşağıdaki döllenmelerden hangisinde Down sendromlu erkek birey oluşabilir?

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 12
DNA parmak izi analizi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?

A) Adlî vakalarda suçluların belirlenmesinde
B) Safkan köpek soylarının tayin edilmesinde
C) Babalık davalarında
D) Vücut onarımında

Soru 13
Biyoteknolojik çalışmalarda ve genetik mühendisliğinde kullanılan mikroenjeksiyon yöntemi, aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında kullanılır?

A) DNA ipliğindeki genetik bilginin, mRNA’ya aktarılabilmesinde
B) DNA üzerinde bulunan genlerin, istenilen bölgelerinden kesilebilmesinde
C) Kopyalanacak geni taşıyan DNA’nın saf olarak elde edilebilmesinde
D) İstenen geni bulunduran DNA parçasının hücre içerisine aktarılabilmesinde

Soru 14
Canlı ve cansız varlıkların yer aldığı yerkürenin 16-20 km kalınlığındaki katmanına ne ad verilir?

A) Habitat
B) Biyosfer
C) Ekosistem
D) Komünite

Soru 15
I. Otçul memeli – Selüloz sindiren bakteri
II. Timsah – Kürdan kuşu
III. Yengeç – Denizgülü
IV. Mantar – Alg
Verilen simbiyoz yaşam şekilleri, protokooperasyon (a) ve sıkı mütüalizm (b) şeklinde sınıflanırsa hangisi doğru olur?

A) a: I ve III – b: II ve IV
B) a: II ve III – b: I ve IV
C) a: II ve IV – b: I ve III
D) a: III ve IV – b: I ve II

Soru 16
Dış parazitlerle (ektoparazit) ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Duyu organları körelmiştir.
B) Tenya ve Plazmodyum örnek verilir.
C) Sindirim sistemleri yoktur.
D) Hareket organları gelişmiştir.

Soru 17

Verilen besin piramidi için hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) I’ deki canlılar ototrof beslenir.
B) II’ deki canlıların sindirim kanalında selüloz sindiren bakteri bulunabilir.
C) III’ teki canlıların kesici-köpek dişleri gelişmiş olabilir.
D) IV’ teki canlılar sadece kemoototrof beslenme gösterir.

Soru 18
I. Toprağa baklagil ekimi yapılması
II. Nitrat bakterilerinin sayıca artması
III. Denitrifikasyon faaliyetinin hızlanması
Verilenlerden hangileri bitkiler için topraktaki kullanılabilir azot oranını artırır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 19
Biyomlarla ilgili,
I. Geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.
II. Sadece biyotik faktörler bir araya gelerek biyomları oluşturur.
III. Her biyomun iklim ve canlı tipi tektir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 20
Aşağıda verilen biyom tiplerinden hangisi ülkemiz sınırları içinde yoktur?

A) Yaprak döken ormanlar
B) İğne yapraklı ormanlar
C) Tropikal yağmur ormanları
D) Ilıman bölge ormanları

1.B2.C3.A4.B5.B6.B7.C 8. A 9. B 10. C 11. B 12. D 13. D 14. B 15.B 16.D 17.D 18.B 19.A 20.C