• Biyoloji 3 – Test 6Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlardan Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün mitoz süreci içerisinde yer alan evrelerden biri değildir?

A) Profaz
B) Telofaz
C) Sitokinez
D) İnterfaz

Soru 2
Bir hücrede çekirdek bölünmesinin olmasına karşın sitoplazma bölünmesi gerçekleşmez ise,
I. Çok çekirdekli hücreler oluşur.
II. Hücre hacmi küçülür.
III. Hücre yaşamı sonlanır. verilenlerden hangileri gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

Soru 3
2n=36 kromozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz bölünme yapar ise,
A) oluşan hücre sayısı
B) oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı
verilenlerden değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) a:2 b:18
B) a:4 b:36
C) a:8 b:36
D) a:8 b:72

Soru 4
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin çoğalması bölünme yoluyla olmaz?

A) Paramesyum
B) Karayosunu
C) Bakteri
D) Maya mantarı

Soru 5
Canlıdan kopan parçanın kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturması şeklinde gerçekleşen üreme şekli aşağıda verilen canlılardan hangisinde gözlenebilir?

A) Bira mayası
B) Eğrelti otu
C) Kertenkele
D) Toprak solucanı

Soru 6
Çiçeksiz bitkilerin üremesi sırasında gözlenen,
I. Spor
II. Gametofit
III. Zigot
IV. Sporofit
yapıları haploit (n) ve diploit (2n) kromozomlu olanlar şeklinde gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) n:I ve II – 2n:III ve IV
B) n:I ve III – 2n:II ve IV
C) n:II ve III – 2n:I ve IV
D) n:III ve IV – 2n:I ve II

Soru 7
Aşağıda verilen, vejetatif üreme şekli – üremeyi gerçekleştiren canlı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Üreme şekli:Rizomla üreme – Canlı:Zencefil
B) Üreme şekli:Çelikle üreme Afrika – Canlı:menekşesi
C) Üreme şekli:Soğanla üreme – Canlı:Lale
D) Üreme şekli:Sürünücü gövdeyle üreme – Canlı:Patates

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üremeye örnektir?

A) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
B) İki eşit parçaya bölünen planaryada her bir parçanın kendini tamamlaması
C) İnsanda kırılan kemiğin onarılması
D) Denizyıldızının kopan kolunu yenilemesi

Soru 9
Aşağıdaki bitki üreme örneklerinin hangisinde kalıtsal olarak ataya tıpa tıp benzemeyen yeni bireyler oluşabilir?

A) Patatesteki yumru gövdenin göz (nodyum) bulunan kısımlarından oluşacak yeni bitkilerde.
B) Afrika menekşesinden alınan yaprağın köklendirilmesi ile oluşacak bireyde.
C) Fasulye tohumunun çimlendirilmesi ile elde edilecek bireyde.
D) Çilekte sününücü gövde ile oluşacak bireylerde.

Soru 10
Mayoz bölünmenin profaz I evresindeki cross-over ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça alışverişidir.
B) Mayozda cross-over mutlaka gerçekleşmek zorundadır.
C) Yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasını sağlar.
D) Cross-over ile ortaya çıkan durum genetik çeşitliliğin artmasını sağlar.

Soru 11

Mayoz hücre bölünmesinin gösterildiği bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İnterfazda DNA replikasyonu gerçekleşmiştir.
B) Mayoz I’de kromozom sayısı yarıya inmiştir.
C) Bölünme sonucunda ana hücrenin DNA miktarı yarıya inmiştir.
D) Mayoz I’den sonra tekrar DNA replikasyonu ile DNA miktarı artmıştır.

Soru 12
Aşağıdaki mayozun özelliklerinden hangisi mitoz hücre bölünmesinde de görülür?

A) Bir türün bireyleri arasında genetik çeşitliliği sağlaması
B) Hücre bölünmesi öncesinde DNA replikasyonunun olması
C) Atalarının taşıdığı kromozom takımının yarısına sahip hücrelerin oluşması
D) Diploit eşey ana hücresinden haploit kromozomlu üreme hücrelerinin oluşması

Soru 13

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 14
I. İşçi arı
II. Erkek arı
III. Kraliçe arı
Yukarıdaki bireylerden hangileri kısırdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Soru 15
İnsan embriyosunun büyüyerek gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?

A) Mayoz bölünme
B) Mitoz bölünme
C) Döllenme
D) Aşılanma

Soru 16
I. Zigot II. Blastomer III. Morula İnsan embriyosu gelişirken verilenler hangi sıraya göre oluşur?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – I – III
D) II – III – I

Soru 17
Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir?

A) Amniyon
B) Vitellus
C) Koriyon
D) Allantoyis

Soru 18
Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez?

A) Hamileliğin 16. haftasında olmasına
B) Ayrıntılı ultrason yapıldıktan sonra uygulanmasına
C) Bebeğin rahim içindeki durumu tespit edildikten sonra yapılmasına
D) Embriyonun rahime tutunduğunun anlaşılmasından sonra uygulanmasına

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemiyle ilgili değildir?

A) Epididimis
B) Uterus
C) Seminifer tüpçük
D) Vas deferens

Soru 20
Menstruasyonun ovulasyon evresinde etkin olan hormon hangisidir?

A) Progesteron
B) Östrojen
C) FSH
D) LH

1.D2.A3.C4.B5.D6.A7.D 8. B 9. C 10. B 11. D 12. B 13. D 14. A 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D